TALLSHIPS & SAILING CARGO VESSELS

3Tallships 800px

Manta Marine Design heeft een speciale band met traditionale zeilvaart, tallships en zeilende vrachtvaart. Deze laatste categorie wordt over het algemeen als uitgestorven beschouwd maar her en der overal op de wereld worden weer zeilende vrachtscheepjes gebouwd of in de vaart genomen. Duurzaamheid en schoon transport over zee zijn vaak de drijfveer. Hieronder vindt u een aantal interessante projecten.

Manta Marine Design has always had a special relationship with traditional sailing vessels, tallships and sailing cargo vessels. This last category is generally seen as an extinct trade however all over the world sailing cargo intiatives are started again or being developed, driven by the need for sustainable and clean transport of cargo over seas. Below you can find some interesting projects that Manta Marine Design participated in.

Manta Marine Design can provide specialistic services related to this kind of vessels:

  • stability for tallships and sailing cargo vessels
  • general arrangements
  • sailplans
  • traditional rigging design